65. redovita Sjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća

65. redovita sjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća, bit će održana u petak, 29. rujna u sjedištu HNV-a, s početkom u 18 sati. Na dnevnom redu sjednice, među ostalim, bit će: Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava udrugama hrvatske nacionalne manjine po raspisanom Natječaju HNV-a u području kulture za 2017. godinu; Prijedlog Odluke o davanju prijedloga za imenovanje ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata; Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu priznanja HNV-a za 2017. godinu; Prijedlog Odluke o davanju mišljenja o prijedlogu plana upisa kandidata (izvanrednih učenika) radi stjecanja specijalističkog obrazovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije na hrvatskom nastavnom jeziku u Politehničkoj školi u Subotici u školskoj 2017./18. godini te Prijedlog Odluke o davanju prijedloga za raspodjelu sredstava za projekt podnijet na Javni natječaj Grada Novog Sada za financiranje i sufinanciranje projekata u kulturi u 2017. godini.