Druga faza selekcije popisivača

Republički zavod za statistiku objavio je na svom sajtu Rang-listu prijavljenih kandidata za popisivače, koji su se prijavili do 5. kolovoza. 

Za kandidate koji se pozivaju u drugu fazu selekcije (predaja dokumentacije i testiranje poznavanja rada na računalu) na Rang-listi je naveden termin i mjesto testiranja.

Smatra se da su objavljivanjem ove Rang-liste svi kandidati koji su konkurirali za posao popisivača obaviješteni o rezultatima prve faze selekcije, i o tome kada i gdje kandidati koji su ušli u drugu fazu selekcije trebaju doći radi predaje tražene dokumentacije i testiranja poznavanja rada na računalu.

Također je na sajtu objavljen i popis dokumentacije koju je potrebno predati prilikom dolaska na testiranje. 

U slučaju da se ne odazove dovoljan broj kandidata potrebnih za obuku, redom će, telefonom i e-mailom, biti pozivani kandidati »ispod crte« (kandidati koji nisu u prvom krugu pozvani na testiranje), dok se ne osigura potreban broj kandidata za obuku.

Preliminarna lista kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku bit će objavljena 20. kolovoza 2022. godine, u 16 sati.