Hrvatski dom – Matica: buduće ime središta ključnih hrvatskih institucija

Građevinski radovi na objektu koji će okupljati djelovanje ključnih hrvatskih institucija, kao i hrvatske zajednice u Republici Srbiji uopće, bliže se svom kraju. Naime, u spomenutom prostoru u Subotici svoj će smještaj imati Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji i Novinsko-izdavačka ustanova „Hrvatska riječ“, koji će u njemu, uz Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, obavljati većinu svojih redovitih aktivnosti. Naime, sa zgradom u kojoj se nalazi trenutno sjedište HNV-a i ZKVH-a, novi će objekt činiti povezanu funkcionalnu i radnu cjelinu. Također, kako je planski zamišljen, ovaj će prostor biti „košnica“, to jest središnje stjecište raznolikog kulturno-društvenog života hrvatske zajednice.

Opće je poznato kako još od drevnih vremena i kultura sve do danas vrijedi uzrečica nomen est omen – ime je znamen – koja opisuje poklapanje imena s dotičnom osobinom nositelja imena. Glede toga, vrijedi pridodati da u judeo-kršćanskom poimanju ime na osobit način govori o nečijoj naravi. Slična pravila važe, ne od danas, i u imenovanju društvenih institucija – ime, naime, opisuje smisao i svrhu postojanja te ukupnost sadržaja pojedine ustanove. Pri davanju imena odnosno naziva novim ustanovama nužno se vodi briga ne samo o semantičkom već i o povijesnom utemeljenju. Naziv i ime, drugim riječima, moraju imati vlastite razloge značenjske navezanosti na temeljno poslanje konkretne ustanove, ali i snažnu naslonjenost na povijesne nanose i zadanosti.

Imajući u vidu buduću namjenu objekta o kojem je riječ, kao i užlijebljenost sastavnica budućeg naziva u povijesnim i sadašnjim imenima institucija ovdašnje hrvatske zajednice te institucija Republike Hrvatske odnosno Republike Srbije, usvojen je sljedeći službeni naziv odnosno ime: „Hrvatski dom – Matica“, odnosno kraći oblik: ime „Matica“. Drugim riječima, objekt nosi naziv  „Hrvatski dom“, a ime „Matica“, a u budućoj pisanoj komunikaciji i grafičkim rješenjima naziv i ime pišu se bez navodnika.

Izvor: hnv.org.rs

Projekt: Cronline news

Pokrovitelj: Pokrajinsko tajništvo za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama