Hrvatsko nacionalno vijeće organizira ekskurziju na Interliber u Zagrebu

Hrvatsko nacionalno vijeće organizira jednodnevnu ekskurziju na Sajam knjiga i učila Interliber u Zagrebu za srednjoškolce koji nastavu pohađaju na hrvatskom jeziku i nastavnike koji rade u hrvatskim odjelima. Posjet Interliberu će bit u subotu, 17. studenoga 2018. godine. Cijena aranžmana je 3000 dinara i plaća se u tri rate po 1.000 dinara. Program se sastoji od posjeta Interliberu, ručka (uračunatog u cijenu) i posjeta centru Zagreba. Polazak je u ranim jutarnjim, a povratak u kasnim večernjim satima. Prvu ratu je potrebno uplatiti najkasnije do 28. rujna, drugu do 20. listopada, a treću do 15. studenoga. Prijava učenika za putovanje vrši se u školama putem obrasca A Hrvatskog nacionalnog vijeća. Novac se uplaćuje isključivo na žiro račun Hrvatskog nacionalnog vijeća, a obvezu prikupljanja novca i uplate preuzet će razredne starješine. O detaljima putovanja učenici i nastavnici će biti naknadno obaviješteni.