Kolonija

Na likovnoj koloniji Ivan Gundić Ćiso Dalmata sudjelovalo je 16 slikara iz Hrvatske, Mađarske, Srbije. Jedan od sudionika kolonije bio je i Mišo Gusić iz Hrvatske, a koji je podrijetlom iz Stanišića. Nakon srednje škole u Novom Sadu, završio je Akademiju primijenjenih umjetnosti u Rijeci i danas radi kao profesor likovnog u školi u Cerniku. Inače, za Akademiju ga je upravo pripremao Ivan Gundić čije ima stanišićka kolonija nosi. »Uz slike, uradio sam i manju skulpturu konja od žice. Dalmacija i Vojvodina su slične po širini, to ih povezuje jer dolje imamo more a ovdje ravničarska polja na mjestu gdje je nekad bilo more. Mislim da bi Ivan Gundić Ćiso bio sretan da zna da se danas u Stanišiću održava ova kolonija«, kaže Gusić.