KUDH “BODROG” Bački Monoštor organizira Božićni koncert

KUDH “BODROG” Bački Monoštor organizira Božićni koncert koji će se održati 14.12.2019. god. (subota) u Bačkom Monoštoru. Manifestaciju ove godine izvode djeca i nosi naziv “KONCERT BOŽIĆNIH PAHULJICA“. Kao gosti nastupaju veliki dječji tamburaški orkestar HGU “Festival bunjevačkih pisama” iz Subotice. Manifestacija se održava u Domu kulture sa početkom u 18,00 sati.