Milovan Miković, Među mnoštvom lica – o pjesništvu vojvođanskih Hrvata u XX. stoljeću

U nakladi Matice hrvatske Subotica nedavno je objavljena knjiga Među mnoštvom lica – o pjesništvu vojvođanskih Hrvata u XX. stoljeću čiji je autor subotički književnik i urednik Milovan Miković. Ovo obimno djelo (od oko 630 stranica), po riječima njegova autora, jest pokušaj da se sačini nešto između antologije (zbirke izabranih ostvarenja) i repetitorija (sažetog pregleda) a što bi tematiziralo ovdašnje hrvatsko pjesništvo u prošlome stoljeću. Tijekom izrade knjige, kako dodaje, računao je s razlikama »u stanovitoj mjeri povezujući generacijsku (ne)pripadnost i prostornu razvedenost, poetičku raznovrsnost i nesvodive pjesničke strategije« zastupljenih pjesnika i njihovih djela i opusa.
»Brojni su razlozi radi kojih smo danas suočeni sa izazovom ponovnog čitanja cjelokupnog pjesničkog naslijeđa hrvatskih pjesnika u Bačkoj i Srijemju. U potrazi za osnovnim osobinama njihovog pjesničkog jezika želimo tražiti one naznake koje su, može biti, ostale nedovoljno prepoznate, a koje bi nam mogle pomoći u odmjerenijem vlastitom određivanju prema vremenu u kojem jesmo i prema budućnosti«, navodi Miković u uvodnom tekstu antologije. Antologijski izbor u uvodnom dijelu čitatelja nastoji upoznati i s »predšasnicima« hrvatskog pjesništva u Vojvodini, od Janusa Pannoniusa, preko Emerika Pavića i Grgura Peštalića do Ante Evetovića Miroljuba. Također, Miković se u svojem djelu referira na slične uratke ranijih sastavljača antologijskih izbora ili pregleda (Geza Kikić, Ante Sekulić, Matija Evetović) kao i drugih koji su proučavali književnost Hrvata u Vojvodini.
Recenzentice knjige su profesorice književnosti Klara Dulić-Ševčić i Nevena Mlinko. Klara Dulić-Ševčić piše kako Mikovićeva knjiga daje uvid u najznačajnija mjesta mnogih pjesničkih opusa, osobito naglašavajući one pjesničke postupke ili teme koje su napravile korak dalje od ostalih.
»Priznajući zasluge svojih prethodnika, Miković uzima njihove uvide kao dragocjene dokaze kontinuiteta i kvalitete pisane riječi vojvođanskih Hrvata«, bilježi ona.
Kako nadalje navodi, zaključak koji ovaj antologijski izbor nudi jest punopravno sudjelovanje pisane riječi, a osobito one poetske, koju je iznjedrila ova čestica hrvatskog naroda u hrvatskim književnim i pjesničkim antologijama, kao i njen značaj u proučavanju cjelokupnoga hrvatskoga pjesništva jednoga razdoblja, ovdje XX. stoljeća. Čitajući i odabirući stihove pjesnika XX. stoljeća, ovaj izbor daje čitatelju uvid u stalna kretanja i promjene koje je doživio svijet, a s njim i poezija u ovome stoljeću.
»O pjesničkim imenima, o mnoštvu lica ovdje predstavljenih može se kazati da su pokušali i uspjeli hrvatskim standardnim jezikom, a često i bunjevačkom ikavicom iskazati istinu o sebi i o svijetu, čime su svakako zaslužili dobiti ozbiljnu studiju nastalu kao rezultat cjeloživotnoga proučavanja i svoje mjesto u hrvatskoj književnosti XX. stoljeća«, zaključuje Klara Dulić-Ševčić.
Uz ocjenu kako ovo djelo predstavlja krunu Mikovićeva esejističkog i studijskog rada, recenzentica Nevena Mlinko navodi kako su u odnosu na ranije slične izbore, ovim dopisana i osvijetljena nova imena, »što prati i svježina revalorizacijskog viđenja s kraja starog tj. početka novog, XXI. stoljeća«.
»Neizostavno drugačije s vremenskim počinkom, umjetnički i kritizerski su trezvenije sagledani i okarakterizirani poetski dohvati čime se nudi novo i suptilnije razumijevanje te odaje počast razuđenom poetskom bitisanju i dosezima hrvatskih pjesnika u Vojvodini«, piše Mlinko dodajući kako Miković poetskim ostvarenjima ne prilazi šturo niti isključio faktografski poput kroničara.
Navodi i kako je priređivač ujedno i odličan poznavatelj povijesnih prilika »koje sada ne zastiru već postaju neizostavni dio u kaleidoskopskom pristupu pjesnicima, a prožimaju ih književne paralele s različitim svjetskim književnostima u svjetlu uzora čitane literature ili motivsko-tematske okosnice, a osobito književnostima s kojima je hrvatska književnost u Vojvodini u doticaju«.
»Imperativ suživota ‘među mnoštvom lica’ time na više različitih razina biva potvrđen«, zaključuje Mlinko.
Knjiga Među mnoštvom lica – o pjesništvu vojvođanskih Hrvata u XX. stoljeću može se kupiti u subotičkoj knjižari Danilo Kiš, po cijeni od 750 dinara.