Natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske raspisalo je Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije.
Program pridonosi potpori Hrvatima u Republici Srbiji i osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Republici Srbiji i njihov gospodarski oporavak. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvaliteta života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.
Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga otvoren je do 7. travnja 2022. godine. Natječajna dokumentacija dostupna je na internetskoj stranici Ministarstva: razvoj.gov.hr.