Natječaj za sufinanciranje hrvatskih udruga u Republici Srbiji u 2022. godini

Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji (dalje: HNV), uz potporu Osječko-baranjske županije i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, raspisuje natječaj za sufinanciranje sljedećih programa, projekata i aktivnosti:

 1. sufinanciranje redovite djelatnosti i institucionalnih troškova potrebnih za funkcioniranje udruga
 2. sufinanciranje projekata odobrenih od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (prekogranični projekti)
 3. zaštita, očuvanje i predstavljanje kulturne baštine Hrvata u Republici Srbiji
 4. afirmacija suvremenog kulturnog stvaralaštva Hrvata u Republici Srbiji
 5. poboljšanje medijske vidljivosti
 6. podrška edukacijskim programima.

Ciljevi natječaja

 • osnaživanje hrvatskih udruga, obogaćivanje kulturne ponude i poboljšanje medijske vidljivosti
 • očuvanje i promicanje kulturne baštine i suvremenog kulturnog stvaralaštva Hrvata u Republici Srbiji
 • potpora obrazovnim i edukacijskim programima.

Proračun 

Ukupni iznos sredstava natječaja je 3.000.000,00 dinara.

Vrijeme realizacije

Sredstva odobrena na ovom natječaju trebaju biti utrošena, a program odnosno aktivnost realizirani zaključno s 31. kolovozom 2023. godine.

Opći uvjeti

 • pravo sudjelovanja imaju registrirane hrvatske udruge koje djeluju u Republici Srbiji
 • svaka se natječajna prijava odnosi samo na jedan od pet nabrojanih programa ili aktivnosti
 • svaka udruga ima pravo aplicirati s najviše dvije natječajne prijave
 • prijave se podnose isključivo na obrascima HNV-a koji su dostupni na adresi hnv.org.rs dvojako:
  • na adresu: Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, Preradovićeva 13, 24000 Subotica, s naznakom: »za natječaj«, poštom ili osobno
  • elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte Ureda HNV-a ured@hnv.org.rs
 • rok prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u tjedniku Hrvatska riječ do 9. rujna 2022. godine
 • nepravodobne, nepotpune i nepravilno popunjene prijave neće se razmatrati
 • natječajna dokumentacija se ne vraća podnositeljima.

Posebni uvjeti

Udruge, kojima budu odobrena sredstva na ovom natječaju u obvezi su:

 1. naznačiti da je u realiziranju programa odnosno aktivnosti sudjelovalo Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, Osječko-baranjska županija i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
 2. prilikom realizacije svih programa, projekata i aktivnosti, istaknuti obilježja hrvatske zajednice u Republici Srbiji
 3. u razdoblju do 10. rujna rujna 2023. godine dostaviti izvješća koja sadrže:
  1. Obrazac 3 – Narativno izvješće po natječaju Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji za 2022.xls koje sadrži opisni dio s posebnim osvrtom na postignuća i rezultate programa projekta
  2. Obrazac 4 – Izvješće  o namjenskom korištenju sredstava po natječaju Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji za 2022.xls. u kojem je potrebno navesti popis dokaza za pravdanje sredstava
  3. Tablica 1 – Izvješće o svim realiziranim programima i aktivnostima u 2022. godini.

Spomenuta izvješća dostavljaju se dvojako:

 1. na adresu: Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, Preradovićeva 13, 24000 Subotica, s naznakom: »za natječaj«
 2. elektroničkim putem na elektroničku adresu Ureda HNV-a ured@hnv.org.rs.

HNV neće uzimati u razmatranje prijave podnositelja kojima su dodijeljena sredstva na temelju prijašnjih natječaja HNV-a, a nisu izmirili obveze preuzete po tim natječajima i nisu dostavili financijsko izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava.

          Također, podnositelji koji ne dostave financijsko izvješće i koji se ne budu pridržavali ovih odredbi neće imati pravo sudjelovati na sljedećem natječaju HNV-a.

Kriteriji raspodjele sredstava

Raspodjela sredstava vršit će se sukladno sljedećim kriterijima:

 1. kvaliteta, profesionalnost i opseg rada udruge
 2. vrijednosni, umjetnički, estetski kriteriji i kvaliteta projekta odnosno aktivnosti za koju se aplicira
 3. regionalna zastupljenost
 4. doprinos ostvarivanju razvojnih projekata hrvatskoj zajednici.