Neophodno sustavno rješavanje problema životinjskog otpada

Šef odjela za poljoprivredu Gradske uprave u Subotici Grgur Stipić izjavio je na panel diskusiji kako je neophodno sustavno rješavanje problema životinjskog otpada izgradnjom međuobjekta. On je kazao kako je potreban centar za skupljanje, te stavljanje u funkciju kafilerije s kapacitetom prihvatanja svih uginulih životinja. Grad Subotica posjeduje dokumentaciju kojom će početkom sljedeće godine dobiti i građevinsku dozvolu za izgradnju pomenutog međuobjekta. “Količina otpada koja se odnosi sa farmi varira i povećeva se usled eventualnih bolesti i visokih temperatura tokom leta”, rekao je Stipić i dodao da se mnogi građani ne pridržavaju pravila i ostavljaju uginuća na mestima koja nisu predviđena za odlaganje životinjskog otpada.