Održana 25. sjednica Skupštine grada Subotice

Na 25. redovitoj sjednici Skupštine grada Subotice usvojeno je svih 35 točaka dnevnog reda. Vijećnici su usvojili Izvješće o ostvarenju proračuna grada za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja u kojem je proračun grada raspolagao sa sredstvima od 3,78 milijardi dinara, što iznosi 46,5% planiranog godišnjeg proračuna.

Vijećnici su usvojili i dva Plana detaljne regulacije, jedan za prostor između ulice Jovana Mikića i koridora željezničke pruge od Segedinske ceste do Tesline ulice, a drugi za centar grada, koji stvara preduvjete za izgradnju podzemne garaže kod Otvorenog sveučilišta i pokrivanje Stadiona malih sportova.

Donesena su i Rješenja o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja 13 javnih, javno-komunalnih i d.o.o. poduzeća. Donesena  su i Rješenja o raspodjeli dobiti javnih, javno-komunalnih poduzeća i d.o.o. za 2021. godinu, kao i dva Rješenja o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja.