Održana letnja škola interetničkog, interkulturalnog i interkonfesionalnog dijaloga

Međunarodni tajnik Hrvatskog nacionalnog vijeća i istraživač položaja hrvatske nacionalne manjine u Srbiji Darko Baštovanović i aktivistica KUDH-a Bodrog iz Monoštora Andrea Matin sudjelovali su, uz još desetak mladih stručnjaka i istraživača iz Srbije, na Letnjoj školi interetničkog, interkulturalnog i interkonfesionalnog dijaloga koja je održana od 26. kolovoza do 1. rujna na Srebrnom jezeru kod Velikog Gradišta. Uz predavanja, program Škole činile su i panel debate te interaktivna radionica. »Teme kojima se Ljetna škola bavila su veoma važne, ali se o njima malo govori u javnosti i malo se stručnjaka njima bavi«, kaže jedan od polaznika Darko Baštovanović. Organizatori Škole bili su Forum za etničke odnose i Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, uz potporu Veleposlanstva Bugarske u Beogradu.