Popis stanovništva 2022.

Popisna komisija grada Subotice održala je konferenciju za tisak 29. lipnja o održavanju popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2022. godine, koji će se održati od 1. do 31. listopada. 2022 godine. 

Predsjednica popisnog povjerenstva Marija Ušumović Davčik je rekla kako Grad Subotica poduzima aktivnosti propisane Zakonom o popisu stanovništva, a koje se prvenstveno sastoje od organizacijsko-tehničkih poslova i svih drugih zakonom predviđenih poslova tijekom popisa, kao i neposredno po njegovom završetku. 

»Ono što je danas bitno naglasiti je da su određene aktivnosti već provedene, a slijede one koje su u rasporedu i koje su i zakonom predviđene. Najvažniji od onih koji su u tijeku jeste natječaj za prijavu kandidata za instruktore popisivača, a natječaj je bio otvoren do 3. srpnja. Svi zainteresirani koji su ispunjavali uvjete trebali su se prijaviti putem web aplikacije Republičkog zavoda za statistiku, a ukoliko ispunjavaju uvjete, daljnji koraci će uslijediti nakon aktivnosti na selekciji kandidata. Kandidati koji budu odabrani pohađat će određenu vrstu obuke nakon čega će uslijediti provjera znanja o uspješnosti pohađane obuke. O tome ovisi njihov izbor za dalji rad«, rekla je Ušumović Davčik.

Za grad Suboticu planiran je izbor 42 instruktora popisivača, plus određeni broj koji će biti uzet kao rezerva, slijedi i natječaj koji će biti raspisan, a odnosi se na prijavu kandidata za same popisivače. 

»Taj će natječaj biti objavljen 22. srpnja i trajat će do 5. kolovoza. Mogućnost prijave bit će također samo putem web aplikacije Republičkog zavoda za statistiku. Nakon toga slijedi njihova selekcija i obuka, te provjera znanja. Sam odabir slijedi tek nakon provedenih aktivnosti i provedene provjere znanja. Za grad Suboticu, obzirom na veličinu teritorija i očekivani obim posla na samom popisu, predviđen je izbor od 282 popisivača, u svakom slučaju određeni broj će biti odabran za rezervu. To su aktivnosti koje su u tijeku ili uskoro dolaze«, najavila je Ušumović Davčik. 

Ona je rekla kako građane »zanima ono što je predmet samog popisa, kako i sam zakon kaže, a to je stanovništvo, domaćinstva i stanovi. Tijekom popisa građani će odgovarati na pitanja popisivača o spolu, državljanstvu, bračnom statusu, broju živorođene djece, ekonomskoj aktivnosti, stupnju obrazovanja, nacionalnosti, materinjem jeziku i vjeri, a bit će im postavljena i pitanja imaju li problema u obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti zbog invaliditeta, kao i način putovanja u školu, odnosno na posao ako se radi o radno aktivnom stanovništvu«. 

»Velika razlika je u načinu na koji se popis provodi, jer će se provoditi putem prijenosnih računala i veliki je naglasak na sigurnosti podataka, tako da građani mogu biti mirni. Obrada podataka je u nadležnosti Republičkog zavoda za statistiku. Povjerenstvo stoji građanima na raspolaganju za sva pitanja. Popisivači će biti raspoređeni po mjestima stanovanja kako bi se pokrila višejezičnost našeg grada, uzimajući u obzir da popisivači govore jezik naselja na kojem će vršiti popis, jer će oni biti birani upravo po mjestu prebivališta«, istakla je Ušumović Davčik i pozvala građane da se odazovu natječaju, te da bez straha prime popisivače u svoje domove.

Svetislav Milanković, član popisne komisije grada Subotice u ime hrvatske zajednice se također obratio novinarima na press konferenciji rekavši: »Povjerenstvo čine i predstavnici različitih nacionalnih zajednica koje žive na teritoriju grada Subotice, a koje je formirano kako bi se građani u multietničkim sredinama osećali prijatnije i sigurnije u svom izjašnjavanju. Cilj nam je doprinijeti poticanju nacionalnih zajednica da se izražavaju onako kako se osjećaju u nacionalnom i vjerskom smislu. Upravo je to namjera našeg prisustva u Popisnoj komisiji grada Subotice. Jako je važno da se što više ljudi javi na natječaje kako bi se javili i ljudi koji govore više jezika kako bi popis bio lakši«.