Seminar na temu “Nove tehnologije u radu s djecom i mladima”

Hrvatsko nacionalno vijeće i Pedagoški zavod Vojvodine organiziraju seminar za odgojitelje, učitelje i nastavnike s temom Nove tehnologije u radu s djecom i mladima. Seminar je na hrvatskom jeziku i bit će održan u subotu, 6. listopada, u OŠ Sveti Sava u Subotici, s početkom u 9 sati. Program stručnoga skupa podrazumijeva predavanje i vježbe, a predviđeno trajanje je osam školskih sati. Polaznici skupa će moći usvojiti znanja o načinima poučavanja informacijske i informatičke pismenosti kojima se kasnije mogu koristiti u obrazovnom procesu. Bit će riječi o upotrebi računala, PowerPointa, ali i besplatnih internetskih usluga weba 2.0 pri planiranju i realizaciji radionica i satova, a također i o odabiru i organizaciji kvalitetnih mrežnih stranica i e-materijala za djecu i mlade. Polaznici će također imati mogućnost doživjeti i isprobati knjige i aplikacije s proširenom i virtualnom stvarnošću. Seminar je akreditiran i nosi 1 bod. Kotizacija za sudjelovanje je 500 dinara.