Središnji državni ured za Hrvate izvan RH dodjelit će stipendije

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelit će studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – 500 stipendija za akademsku godinu 2017./18., od čega 100 stipendija za studij u Hrvatskoj i 400 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini. Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 700 kuna. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti-pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, koji su upisani u statusu redovnog studenta na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U odnosu na prošle natječaje, ove godine je prvi puta uvedena i prijava elektroničkim putem. Prijava za dodjelu stipendija se obavezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava, dostupnog putem poveznice: https://stipendijehrvatiizvanrh.in2.hr potrebno ga je ispisati i vlastoručno potpisati te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti preporučeno poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom: »za Natječaj za dodjelu stipendija studentima pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2017./2018.« Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je do 29. siječnja 2018. godine. Prijave dostavljene nakon roka za podnošenje prijava, nepotpune prijave ili prijave koje sadrže odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s Natječajem i potrebnom Natječajnom dokumentacijom, prijave koje nisu popunjene u odgovarajućem e-prijavnom obrascu putem računalnog sustava te su podnesene na drugi način suprotno tekstu Natječaja, neće se razmatrati. Dodatne informacije vezane uz podnošenje prijave možete dobiti radnim danom u vremenu od 10 do 15 sati na brojevima telefona: +385-1/644-46-57, +385-1/644-46-92 ili putem elektroničke poruke na adresi: stipendije@hrvatiizvanrh.hr.