U Beregu i Monoštoru snimljen rad udruga za manifestaciju „Šokci i baština 2020.“

Snimanje dokumentarnih filmova o radu šokačkih udruga kulture iz Podunavlja završeno je snimanjem 5. studenoga u Beregu i Monoštoru. Za snimanje su se pripremile udruge HKPD „Silvije Strahimir Kranjčević“ u Beregu i KUDH „Bodrog“ u Monoštoru. Ovime je završena prva faza pripreme za tradicionalnu manifestaciju „Šokci i baština 2020.“ Slijedi prikupljanje i drugih materijala te montaža filmova.
Producenti projekta su Hrvatsko nacionalno vijeće i Cro-fond, uz logističku potporu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i NIU ‘Hrvatska riječ’.