Umjetnička baština na više jezika

U Muzeju naivne umjetnosti Ilijanum u Šidu promoviran je katalog te ustanove tiskan na tri jezika – slovačkom, hrvatskom i rusinskom. Katalog, koji od ranije postoji na srpskom i engleskom jeziku, sadrži informacije o životu i djelu slikara naive iz Šida Ilije Bašičevića Bosilja, čije se slike čuvaju u ovom muzeju. Katalog je izrađen jer su i tri manjinska jezika u službenoj uporabi na teritoriju Općine Šid, ali i zbog čestih gostiju udruga iz tih zajednica.
»Kulturno-umjetnička društva nacionalnih manjina koja rade na teritoriju šidske općine često dovode svoje goste u naš muzej. Mi imamo katalog na srpskom i engleskom jeziku, ali s obzirom na to da su i ovi jezici u službenoj upotrebi u našem mjestu, riješili smo napraviti kataloge i na tim jezicima, jer smo svi mi koji živimo na ovim prostorima baštinici djela Ilije Bašičevića Bosilja. Od ideje do realizacije prošlo je godinu dana i zahvaljujući sredstvima koje smo dobili od Pokrajinskog tajništva za kulturu i informiranje i odnose s vjerskim zajednicama, tu ideju smo priveli kraju«, kaže ravnateljica Ilijanuma Ljubinka Pantić.