Zaklada Radomira Konstantinovića

Osnovat će se zaklada Radomira Konstantinovića radi očuvanju lika i djela ovog glasovitog književnika i filozofa rođenog u Subotici. Prema rečima predsjednice Saveta za obilježavanje misaonog nasleđa Radomira Konstantinovića, dr Latinke Perović i ravnatelja Knjžnice Dragana Rokvića, to je nov vid zalaganja u koji će se uključiti mnoštvo drugih simpatizera, prijatelja i štovalaca njegovog djela.