25 godina utemeljenja Domus pacis

Subotički biskup Slavko Večerin, predslavio je 30. srpnja svetu euharistiju o proslavi Gospe od Anđela u franjevačkoj kući duhovnih vježbi Domus pacis kod Horgoša, zahvalno se spominjući 25 godina utemeljenja ove kuće. Sa biskupom su suslavili fra Milan Krišto, provincijal Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćuirila i Metoda (kojoj pripadaju i četiri franjevačke zajednice u Vojvodini), fra Karlo Harmath, predstojnik franjevačke kuće u Novom Sadu i utemeljitelj Domus pacis-a, franjevci iz samostana u Subotici i provincijalove pratnje, te svećenici Subotičke biskupije. Domus pacis (lat. „dom mira“) je u vlasništvu Franjevačkog samostana iz Novog Sada, koji pripada Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda. Kuća je započela s radom 1997. godine. Osnovao ju je 1996. fra Karlo Harmath. Zadatak kuće je da pruža mogućnost pojedincima i skupinama za duhovnu obnovu i povlačenje u mir i samoću.