Blagoslov novih električnih orgulja

Putem projekta »Opremanje župne crkve Kraljice mučenika u Vukovaru i župne crkve sv. Jurja u Subotici« u okviru programa prekogranične suradnje između Hrvatske i Srbije koji je financiralo hrvatsko Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u spomenutu su subotičku crkvu 21. srpnja stigle nove električne orgulje koje su blagoslovljene na svetoj misi u nedjelju, 24. srpnja.

»Ovdje smo se sabrali na blagoslov novih orgulja. Po njima liturgijsko slavlje dobiva na ljepoti i svečanije se obavlja. Upotreba glazbene umjetnosti u svetim činima ide u prvome redu za proslavom Boga i posvećenjem ljudi. I brujanje je orgulja izvrstan znak one nove pjesme na koju Sveto pismo često potiče Božji narod. Zaista, Bogu pjevamo novu pjesmu kad čestito živimo te spremno i radosno vršimo Božju volju i ljubeći jedni druge ispunjavamo novu zapovijed«, rekao je pred sâm čin blagoslova župnik crkve sv. Jurja Ferenc Fazekas.

On se ovom prigodom za podršku za dobivanje novih orgulja posebno zahvalio ministrici spomenutog ministarstva Nataši Tramišak i njezinim suradnicima, kao i svojim vjernicima, ističući kako su u realizaciji ovog projekta sudjelovali članovi crkvenog zbora tzv. Senćanske crkve, na čelu s orguljašem Filipom Čelikovićem.

Članica Pastoralnog vijeća župe sv. Jurja Ninoslava Pirša, koja je radila na pisanju projekta, kaže da je realiziran skupa sa župom Kraljice mučenika iz Vukovara, te da su sredstva, osim za orgulje, dobili i za mikrofone na oltarima, za zbor i za ozvučenje. Putem ovog projekta, dodaje, odobreno je ukupno 135 tisuća kuna, od čega je župi sv. Jurja pripalo 90 tisuća.