Djeca u Dužijanci 2022.

Djeca u Dužijanci su oduvijek imala važnu ulogu. Pitate se kakvu? Da nije bilo djece, koja su kasnije izrasla u velike ljude i njihovog sudjelovanja, Dužijanca gotovo da ne bi opstala svih ovih 112 godina. Djeca su u Dužijanci imala i ulogu velikih bandaša i bandašica tijekom ratnih godina i zahvaljujući njima je održan kontinuitet. Kada bi sva ova djeca, koja su ove godine bila na Dužijanci nastavila tradiciju i baštinu koju sada žive, onda bi Dužijanca bila sigurna da će trajati još jako dugo. 

Kako bi djeca naučila što se na Dužijanci radi, kako se oblači nošnja, kako se čuva i voli svoje, moraju im pokazati odrasli. Najbolji primjeri se dobivaju u obitelji. I ove godine je bio lijepi broj obitelji i roditelja koji su se skupa sa svojom djecom obukli u bunjevačku nošnju. Tako se tradicija čuva i promatrajući uči, te kasnije prenosi novim naraštajima. 

Najmlađi sudionici povorke izmamili su i osmijeh i pljesak, a vjerujemo od roditelja i poneku nagradu ili bar kuglu (zasluženog) sladoleda. Upravo zbog toga jer ste vi bili sudionici, Dužijanca je bila još ljepša.