Konzultacije o radnoj verziji Akcijskog plana

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pozalo je na onlajn konzultacije predstavnike svih organa javne vlasti u Republici Srbiji, predstavnike nacionalnih vijeća nacionalnih manjina, zainteresirane pojedince, nevladine organizacije, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresirane subjekte za Akcijski plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za razdoblje od 2022. do 2025. Na radnu verziju Akcijskog plana sugestije i komentari mogu se poslati do 26. srpnja.

Sugestije i komentari mogu se dostaviti se isključivo na priloženom obrascu, koji možete naći na internetskoj stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog https://www.minljmpdd.gov.rs/lat/javne-konsultacije.php, na elektroničku adresu  akcioniplanmanjine@minljmpdd.gov.rs i putem portala e-Konsultacije https://ekonsultacije.gov.rs/

Akcijski plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za razdoblje od 2022. do 2025. godine nastao u okviru pregovaračkog procesa za Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava. Akcijski plan treba unaprijediti sistema zaštite individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji, sukladno europskim standardima i poboljšati uvjete za dosljedniju primenu propisa, koji će doprinjeti sudjelovanju pripadnika manjina u javnom životu i većoj održivosti mehanizama i sistemskih garancija.

Akcioni plan sadrži 11 poglavlja– osobni statusni položaj, zabrana diskriminacije, oblast kulture i medija, sloboda vjerskog izrađavanja, uporaba jezika i pisma, obrazovanje, demokratska participacija, odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru i javnim poduzećima, nacionalni vijeća nacionalnih manjina, ekonomski položaj pripadnika manjinskih zajednica i međunarodna suradnja.