Crtice iz povijesti naselja Bačke u srednjem vijeku

Zsombor Szabó

Ova knjiga je nastala nakon višedecenijskog proučavanja nastanka i razvoja naselja i gradova, prije svega na prostoru današnje Vojvodine. «Crtice», kratki tekstovi su rezultat uočene praznine u znanstvenim istraživanjima koja se bave srednjim vijekom, naročito na polju urbanog razvoja. Razloga ovome ima više: pisani dokumenti koji se odnose na srednji vijek uglavnom se nalaze u arhivima Republike Mađarske, dok su arheološka nalazišta ili ruine nekadašnjih građevina u Republici Srbiji. Težnja ove knjige je da poveže pisane dokumente i materijalne ostatke. U nekim znanstvenim krugovima vladalo je mišljenje da u srednjem vijeku na ovim prostorima nije niti bilo značajnijih naselja, kamoli gradova. Rezultati dosadašnjih istraživanja su dokazali da je grad Bač u okvirima srednjovjekovne Kraljevine Ugarske zauzimao istaknuto mjesto, pogotovu u međurječju Dunava i Tise, a Zond je bio isto značajan grad, čije mjesto do danas pouzdano nismo utvrdili. Istina, krajem XIX. stoljeća napisane su monografije dva slobodna kraljevska grada, Subotice i Novog Sada, a monografija Sombora pojavila se tek za vrijeme Drugog svjetskog rata. Monografije ostalih naselja nastale su tek poslije Drugog svjetskog rata. Primjerice, već više od 25 godina priprema se nova monografija Subotice. Rezultati te pripreme su bila i istraživanja u arhivima Beča i Budimpešte sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća, kada su pronađene dvije vedute, skica osnove tvrđave itd. Nakon Drugog svjetskog rata, tijekom arheoloških istraživanja, samo na teritoriju općine Subotica pronađeni su ostaci pet srednjovjekovnih crkvi, i danas pouzdano možemo utvrditi prostornu organizaciju srednjovjekovne Subotice. U ovoj knjizi, koja je djelomično objavljena u tjedniku «Hrvatska riječ» u obliku feljtona, nastojali smo kratko prikazati rezultate i implikacije ovih nalaza, nastojeći da obuhvatimo ona naselja u kojima danas žive Hrvati. Autor se nada da je uspio dokazati kako taj «mračni srednji vijek» i nije bio tako mračan.

Bio – bibliografija

Zsombor SzabóZsombor Szabó, Subotica, 23. jul 1946. Magistar tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i  urbanizma, istorija i teorija arhitekture i urbanizma.

Studije: Rekonstrukcija gradskog bloka u užem centru Subotice (blok koju zatvaraju ulice Štrosmajerova, Bledska i  Endrea Bajči Žilinskog) zajedno sa dr Rudolfom Kleinom i mr Jóžom Gelerom, Naručilac: Savet za razvoj grada Subotice, 1985/86.

Građevinska istorija zgrade pozorišta u Subotici. Naručilac: Savet za razvoj grada Subotice, 1985.

Urbano-sociološke studije: Javno mnenje građana opštine Subotica o razvoju i izgradnji naselja i grada. (zajedno sa prof. sociologije Jasminkom Dulić). Naručilac: Izvršni odbor Opštine Subotica, 1996.

Vrednosti, stilovi života i stavovi prema budućem razvoju Palića, (zajedno sa prof. sociologije Jasminkom Dulić). Naručilac: JP „Palić-Ludaš” Subotica, 1998.

Naučni radovi, naučno-popularni radovi objavljeni u raznim publikacijama: Arhitektonski-urbanistički razvoj grada Subotice od oslobođenja do 1985, (na srpskohrvatskom i mađarskom jeziku) In: Zbornik radova, Društvo inženjera i tehničara Subotica, 1985. Subotica.

Istorija zgrade pozorišta u Subotici, In: Rukovet 1/86. 1986. Subotica

Gondolatvázlatok Vajdaság újabb építészettörténetéhez. (Skice za noviju istoriju arhitekture Vojvodine) In:Új symposion, Újvidék, 1987/1-2

Pedeset godina arhitekture i urbanizma u Subotici (na srpskohrvatskom i mađarskom jeziku)

Djela: Stepski grad – jedanaest vekova prostornog razvoja Subotice, 2002., Crtice iz povijesti naselja Bačke u srednjem vijeku, 2010.