Osjeti zvuk multikulturalne Vojvodine

Pet orkestara iz pet različitih nacionalnih zajednica zajedno nastupaju u okviru programa Dunavsko more u Srpskom narodnom pozorištu 16. kolovoza u 20.22 sata.
Sudjeluju: Narodni orkestar Rumuna iz Vojvodine, Kamerni gudački orkestar Zavoda za kulturu Vojvođanskih Slovaka, Komorni tamburaški sastav Hrvatske glazbene udruge, Orkestar Juhas, Kulturno-umetničko društvo Petro Kuzmjak sa solistima Belom Mavrakom i Lelom Nikom, virtuozom na harmonici.