Preminula Ljerka Radović

Prošloga tjedna, 24. rujna, preminula je Ljerka Radović, umirovljena sutkinja i pjesnikinja.

Rođena je 1951. u Zablatju kod Koprivnice. U Zagrebu je pohađala osnovnu i srednju školu, a Pravni fakultet završila je u Novom Sadu. Radila je u Općinskom sudu u Novom Sadu i kao sutkinja otišla u mirovinu.

Bavila se i pisanjem poezije te objavila tri zbirke pjesama: Osmijeh u mokrom kaputu (2014.), Refleksija nutrine (2017) i Osluhnuta tišina (2021.). Pjesme su joj objavljivane i u pjesničkim zbirkama, među ostalim i zbirkama Lira naiva, Preprekovo proljeće te Rešetarski susreti pjesnika.

Bila je članica HKUPD-a Stanislav Preprek iz Novog Sada.