Rasvjeta za bolji ugođaj

Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo iz Subotice, nabavio je potrebnu opremu za scensku rasvjetu, koja će biti korištena u organizaciji brojnih manifestacija i događaja. Oprema je nabavljena zahvaljujući projektu Nabavka opreme za scensku rasvjetu koji je odobren putem natječaja za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarivanja financijske potpore za 2021. godinu. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Centru je ovom prilikom dodijelio 15000 kuna, koje su namijenski potrošene.