Sufinanciranje produkcije manjinskih koprodukcija

Filmski centar Srbije, ustanova kulture raspisuje Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2022. godinu u kategoriji: Sufinansiranje produkcije manjinskih filmova.

Ovim natječajem sufinanciraju se projekti u kinematografiji za 2022. godinu u kategoriji: Sufinanciranje proizvodnje manjinskih koprodukcija, koji su odabrani temeljem kriterija iz ovog natječaja, čime se sredstva natječaja usmjeravaju na stvaranje i promicanje proizvoda od kulturnog značaja.

Prijave s nevjerodostojnim i netočnim podacima bit će odbijene, a podnositelji istih sankcionirani zabranom sudjelovanja na javnim natječajima Centra do pet godina.

Na temelju ovog javnog natječaja Centar može dodijeliti sredstva u iznosu do 50% ukupnih proračunskih troškova projekta za koji se natječe.

Sredstva se dodjeljuju u obliku subvencije u bruto iznosu (iznos prije odbitka poreza i drugih naknada). Konačni iznos sredstava koji odabrani prijavitelj projekta može dobiti ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima Centra utvrđenim ovim natječajem.

Natječaj je otvoren mjesec dana od dana javne objave u “Večernjim novostima”, odnosno od 20. srpnja 2022. do 20. kolovoza 2022. godine.

Više informacija na:

https://www.fcs.rs/konkurs/sufinansiranje-proizvodnje-manjinskih-koprodukcija