Bogatstvo različitosti

bogatstvo-razlicitosti-newDunavski turistički Klaster Istar21 u saradnji sa Vladom Vojvodine realizuje projekat “Bogatstvo različitosti”. Ovaj projekat ima za cilj da kroz razvoj multikulturalne ture kroz Vojvodinu i Podunavlje predstavi ovaj deo Evrope kao jedinstven turistički proizvod. Putem konkursa izabrano je 10 sela duž Dunava u Srbiji koja su ušla u ovaj projekat i sa kojima se narednih godinu i po dana radi na razvoju i promociji. Ova sela su se u svakom smislu pripremila za dolazak turističkih grupa, kako bi sa ponosom predstavili svoje kulturno nasledje, običaje, tradiciju, stare zanate, autentične lokalne proizvode i što je najvažnije – svoje ljude! Jer danas moderni turisti očekuju ne samo da posećuju stare crkve i manastire, spomenike, i sl., već i da imaju prilike da se druže sa ljudima i da u direktnoj komunikaciji upoznaju njihov način života i uče njihovim veštinama, usput uživajući u autentičnim gastronomskim specijalitetima, u tradicionalnoj muzici i folkloru. Uz ovakav “proizvod” promovišu se i vinski putevi, manastiri, salaši, banje, manifestacije i drugi turistički sadržaji, a ideja je da ovako kreiran turistički proizvod omogući dolazak turista u naša sela tokom cele godine. Kulturno i prirodno bogatstvo kojim Tavankut raspolaže svakako je nepoznato za evropske i svetske turiste, a promocija multikulturalnosti može doprineti formiranju brenda celog područja i njegove prepoznatiljvosti na tržištu. Da bi bila spremna za turiste, odabrana sela treba da imaju i odgovarajuću infrasturkturu. Realizacijom ovog projekta konkursom odabrana sela dobila su veliki zamah u razvoju. Predviđeno je bilo da kroz ovaj projekat treba se obezbediti uslovi za nova radna mesta u selima, stimulišu mladi, žene i ostali nezaposleni da ostanu u ruralnom području i doprinesu razvoju svojih opština, pospeši plasman lokalnih proizvoda i podigne svest seoskog življa o neophodnosti očuvanja životne sredine. Sva sela koja su specifična po kulturi i tradiciji svog stanovništva mogu biti kandidati za ovo veliko takmičenje! Osnovni uslov je da se sela kandiduju. Sela mogu kandidovati opštine, turističke organizacije ili društva, mesne zajednice i nevladine organizacije.