Bibliografija narodnih pripovjedaka i djela Balinta Vujkova, Katarina Čeliković

Bibliografija narodnih pripovjedaka 1Bibliografija narodnih pripovjedaka i djela Balinta Vujkova je rezultat planskih aktivnosti Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u području ustrojavanja bibliografije, te ujedno početak izrade bibliografija i njihovo objavljivanje kao samostalnih publikacija. Riječ je o bibliografiji koja je rađena za XI. Dane Balinta Vujkova – dane hrvatske knjige i riječi  2012. godine, s ciljem sabiranja i popisivanja svih narodnih pripovjedaka koje je najveći sakupljač i zapisivač hrvatske narodne književnosti u Podunavlju objavio. Autorica bibliografije je Katarina Čeliković, a recenzentica Izabela Papdi.

Prva u nizu Bibliografija, ova publikacija donosi 2.257 jedinica, u koje spadaju narodne pripovijetke, njih 2.168 (2.094 jedinica knjižne građe i 74 zvučne i filmske građe) i 89 autorskih jedinica. Bibliografija bilježi narodne pripovijetke skupljene na širem panonskom prostoru, kao i prijevode na mađarski i slovenski jezik. Uz bibliografiju se nalazi popis matičnih publikacija te kazala kazivača narodnih pripovjedaka, toponima (vezanih uz kazivače narodnih pripovjedaka) i razriješenih inicijala i pseudonima Balinta Vujkova. Za potrebe bibliografije prelistano je pedesetak monografskih publikacija, gotovo trideset serijskih publikacija i skupljeno desetak elektroničkih zapisa (CD, DVD).

Bibliografija narodnih pripovjedaka i djela Balinta Vujkova  prvi je pokušaj sustavnog bibliografskog bilježenja narodnih pripovjedaka koji nam daje informacije o broju objavljenih pripovjedaka te količini i mjestu objave svake od pripovjedaka, što će imati za posljedicu mogućnost njihove kvalitetnije obradbe i valorizacije.

Biografija

Katarina Čeliković, kulturna djelatnica vojvođanskih Hrvata, bibliografkinja i publicistica rođena je  1. ožujka 1960. u Varaždinu. U Varaždinu je završila osnovnu i srednju školu. Nakon završene osnovne i srednje škole u Varaždinu, studirala je u Zagrebu na Filozofskom fakultetu, na kojem je diplomirala ruski jezik i komparativnu književnost.
Zaposlila se u  Gradskoj knjižnici, u Subotici, 1986. godine. Činitelj i učesnik mnogih kulturnih događaja, manifestacija i ustanova Hrvata u Vojvodini, bilo kao inicijatorica, (su) osnivačica ili djelatnica. Pokretač brojnih manifestacija kojima je primarni cilj očuvanje i razvijanje hrvatskog jezika među vojvođanskim Hrvatima.

Katarina Čeliković je članica  i pokretač uredništva katoličkog lista Zvonik iz Subotice, u kojem je od samih početaka novinarka i lektorica. U listu je uređivala rubriku Poetski kutak. Katarina Čeliković i suprug Ervin  dobijaju Antušovu nagradu za rad u Zvoniku 1997. godine.

Tajnica je Hrvatskoga akademskog društva (HAD),  od osnutka 1998 godine. Od 1999. je pročelnica je Bunjevačko-šokačke knjižnice Ivan Kujundžić u sklopu Katoličkog instituta za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović.

Hrvatsko društvo za pomoć učenicima Bela Gabrić i Hrvatska čitaonica, osnovani 2002. godine, duguju svoje osnivanje Katarini Čeliković.

Urednica je djela Iznad žita nebo, zajedno s Branimirom Donatom, autora Milovana Mikovića.

Bibliografija narodnih pripovjedaka 2Pokretačica susreta pučkih pjesnika „Lira naiv“a, zatim inicijator manifestacija: „Dani Balinta Vujkova“ i „Pokrajinska smotra recitatora na hrvatskom jeziku“. Njezin doprinos za Dane Balinta Vujkova nije promakao Kulturno-prosvjetnoj zajednici Općine Subotica koja joj je 2005. za to dodijelila nagradu Dr. Ferenc Bodrogvári.

Djelatnica je Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, zatim članica  Povjerenstva za literarne radove za likovno-literarni natječaj „Moj lipi zavičaj“ koji su raspisali u povodu „Godine hrvatskih velikana u Vojvodini“, Hrvatsko nacionalno vijeće (HNV), Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata  i NIU Hrvatska riječ.