Održana manifestacija „Stazama alasa i bećara“

Kulturno umjetničko društvo Hrvata „Bodrog“ iz Monoštora održalo je u subotu 7. studenog manifestaciju „Stazama alasa i bećara“ koja za cilj ima očuvanje tradicionalnog načina priprave ribljeg paprikaša te načina života u šumi i na vodi. Posjetitelji su imali prigodu pješačiti kroz lokalnu šumu koja pripada Specijalnom Rezervatu Prirode Gornje Podunavlje, posjetiti lokalne vode: kanal Dunav – Tisa – Dunav, vodu „Bašta“, rijeku Dunav te na kraju sudjelovati na demonstraciji priprave ribljeg paprikaša.
Izvanredne okolnosti uvjetovale su da se ova tradicionalna manifestacija održi na drugačiji i poseban način. Hodajući stazama šume Šmaguc imali smo prigodu osjetiti čari prirode, vode i zraka kojima su i “alasi i bećari” godinama prolazili, rekla je predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji Jasna Vojnić, koja je uz manji broj sudionika zbog izvanrednih okolnosti nazočila ovoj manifestaciji.