Skupina polaznika edukativnog programa na Lektoratu hrvatskoga jezika i književnosti počela je s radom

Nova, druga skupina polaznika edukativnog programa na Lektoratu hrvatskoga jezika i književnosti, pri Filozofskom fakultetu u Novom Sadu počela je s radom 15. studenoga. Skupinu čini osam polaznika, odgojitelja, učitelja i nastavnika koji rade u nastavi i obrazovanju na hrvatskom jeziku, a to su Sonja Konkolj, Marina Kovač, Jasmina Milodanović, Nenad Temunović, Lidija Marinković, Branko Stantić, Marija Skenderović i Marina Piuković. Na čelu Lektorata i ove godine je prof. dr. sc. Tomislav Čužić. Polaznici dolaze iz Subotice i Sombora te imaju predavanja tijekom dva semestra, koja se u većoj mjeri održavaju u Novome Sadu. Po završetku programa polaznici polažu četiri ispita čime stječu uvjerenje o stečenim jezičnim kompetencijama koje je definirano Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kao jedan od uvjeta za izvođenje nastave na jeziku nacionalne manjine.