Bunjevačke pripovitke Ivana Tumbasa

SUBOTICA – U vlastitoj nakladi autora, ovih dana je izašla knjiga pripovjedaka Ivana Tumbasa iz Subotice naslovljena Nako sa salaša. Promocija knjige bit će održana 13. rujna u HKC-u Bunjevačko kolo u Subotici, u 19 sati. U pitanju je književni prvijenac ovog autora. Knjiga sadrži pedesetak mahom šaljivih »pripovitki« pisanih na ikavskom govoru bunjevačkih Hrvata, uz Rječnik manje poznatih riječi i izraza. Tumbas piše o situacijama iz svakodnevnog života, uz kometare na zbivanja u našem društvenom i političkom životu. Tu su i pripovjetke koje govore o prošlosti bunjevačkih Hrvata. Ove je tekstove autor već ranije objavljivao u periodici ili na internetu.
»Svojim pisanjem želim pridonijeti očuvanju naše ikavice koja se danas gubi, a šaljivim sadržajima nasmijati čitatelja. Također, nastojim da moje pripovjetke imaju pozitivnu poruku«, kaže autor.
Recenzentica knjige Nako sa salaša je s. Eleonora Merković, a lektor je Zlatko Romić.
Ivan Tumbas rođen je 1965. godine u Subotici. Školovao se u rodnom gradu, gdje i danas živi i radi. Pisanjem se počeo baviti u svojim mladalačkim godinama. Pripovijetke, članke i pjesme objavljuje u tisku: Glas ravnice, Glasnik Pučke kasine, Hrvatske novine, Subotičke novine, Subotička Danica, te sudjeluje na susretima pučkih pjesnika Lira naiva. Svoja djela objavljuje i na društvenim mrežama.