In memoriam: Grgo Bačlija (1939.-2021.)

Nakon teške bolesti, danas je, u 83. godini života, preminuo odvjetnik i kulturni djelatnik Grgo Bačlija.
Rođen je 1939. u Subotici. Osnovnu i srednju školu završio je u Subotici, a na Pravnom fakultetu u Nišu diplomirao je 1973. Kao pravnik je radio u nekoliko poduzeća do 1991. Otada do odlaska u mirovinu početkom 1999. u Subotici radi kao odvjetnik. Od mladosti je društveno aktivan. Bio je lokalni omladinski dužnosnik, a potkraj šezdesetih uključio se u organiziranje prve Dužijance u Subotici 1968. U istom je periodu bio i sudionik u aktivnostima oko osnivanja ogranka Matice hrvatske u Subotici. Od početka devedesetih povremeno objavljuje polemičke napise u hrvatskim listovima i glasilima u Vojvodini, ali i u srbijanskim i hrvatskim dnevnicima, tjednicima te periodici. (izvor: Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca)
Vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno objavljeni.