Izborna skupština hrvatske udruge u Plavni

HKUPD Matoš osnovano je prije 14 godina. Najznačajnije manifestacije  su Dani A. G. Matoša i Josipa Andrića i Pokladni običaj – Tute. Pandenija koronavirusa i pasivnost članova razlog su što je proteklih godina udruga postojala samo na papiru, ali su izostale manifestacije i rad sekcija. Na sreću, udruga nije ugašena, financijski je u plusu, što je jedan od preduvjeta za nastavak njenog rada. Dio mlađih mještana okupljenih oko župe sada se aktivirao i želi ponovno okupiti Plavance u Matošu.

Tog posla prihvatio se Igor Probojčević, koji je na skupštini 29. rujna – kojoj je nazočilo 40 članova Matoša – izabran za novog predsjednika. Uz njega, radit će i članovi Upravnog odbora Siniša Bartulov, Tomislav Oto, Dražen Pakledinac, Lacika Sabo i Stipan Štajgmajer.

»Dogovoreno je da Matoš za sada počne s radom u dvije sekcije: tamburaši koje će voditi Siniša Bartulov i dječja dramska sekcija koju će voditi Evica Batulov. Za rad ostalih sekcija nemamo ni ljudi ni mogućnosti, ali se nadamo da ćemo od početka naredne godine pokrenuti folklor i druge sekcije«, kazao je Probojčević koji je ovu dužnost preuzeo od dosadašnje predsjednice Marice Andrić, koja je izabrana za predsjednicu Nadzornog odbora.

Izbornoj skupštini nazočila je predsjednica HNV-a Jasna Vojnić.

»Od vas tražimo dobre ideje, entuzijazam i volju. Obećavam da smo tu, naći ćemo načina pomoći, jer i mali vaš korak za nas će biti velik«, kazala je Vojnić.

Potpora za realizaciju projekta: Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice