Javni natječaj za njegovanje tolerancije

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisuje Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata očuvanja i njegovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije u AP Vojvodini u 2020. godini. Javni natječaj se raspisuje za programe i projekte udruga, fondova i fondacija, usmjereni na očuvanje i njegovanje međunacionalne tolerancije s teritorija Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini.Javni natječaj se raspisuje na ukupan iznos od 3.790.000,00 dinara. Rok za podnošenje prijava je 25.11.2020. godine, a na javni natječaj za dodjelu proračunskih sredstava Tajništva za razvoj, njegovanje i očuvanje multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije mogu se prijaviti podnositelji prijave, čiji su projekti i programi usmjereni na očuvanje i njegovanje međunacionalne tolerancije i koji imaju registrirano sjedište na teritoriju AP Vojvodine.
Na natječaju se dodjeljuju se sredstva za programe i projekte podnositelja prijave, usmjereni na očuvanje i njegovanje međunacionalne tolerancije, a naročito za očuvanje i njegovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata, zaštitu i prezentaciju folklornog nasljeđa, stvaranje uvjeta za razvoj kulture, znanosti i umjetnosti, njegovanje i poticanje narodnog stvaralaštva, predstavljanje kulturnih dobara od iznimnog značaja, književno, dramsko, scensko, glazbeno i likovno stvaralaštvo, memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umjetničke kolonije, kampove kojima se njeguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, konferencije, turnire, skupove i slično, kojima se njeguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, njegovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala, suradnju s matičnim zemljama i druge oblike suradnje, projekte koji se odnose na razvijanje, očuvanje i njegovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih, unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektroničkih prezentacija, tiskanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u tiskanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti.
Na javni natječaj se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni proračunski korisnici, gospodarska društva i nacionalna vijeća nacionalnih manjina.
Prijave se podnose isključivo na natječajnim obrascima Tajništva u jednom primjerku, a natječajna dokumentacija može se preuzeti od 10.11.2020. godine u prostorijama Tajništva ili na web adresi Tajništva www.puma.vojvodina.gov.rs
Uz prijavu se obvezno podnosi zvaničan dokaz o registraciji podnositelja prijave (preslika) i potvrda o poreznom identifikacijskom broju podnositelja prijave (preslika);
Prijave na javni natječaj se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj uporabi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini na adresu: Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16; 21000 Novi SadZA NATJEČAJ – OČUVANJE I NJEGOVANJE MULTIKULTURALNOSTI I MEĐUNACIONALNE TOLERANCIJE