Konferencija za tisak sa Marinom Abramović

BEOGRAD – Danas je na konferenciji za tisak sa Marinom Abramović bila nazočna i dopisnica HR iz Subotice.Zahvaljujući Ljiljani Crnić imamo izvješće sa iste. Nakon 45 godina Marina Abramović se prvi put susreće sa Beogradom face to face i  to na najljepši način – svojom umetnošću koju je  izložila u Muzeju savremene umjetnosti u Beogradu.
Grad Beograd, rodni grad umjetnice je otvorio svoje kapije Marini i njenoj umjetnosti gdje je u Muzeju  suvremene umjetnosti na Novom Beogradu, predstavila svoj cjelokupni rad pod nazivom “Čistač”. Čistač, je naziv izložbe koji je dala  jer ju užasava riječ retrospektiva, koja za nju znači da je sa karijerom gotovo i da umjetnik još samo treba da umre. Ovako Čistač nešto čisti iza sebe. Čisti se od svega, zapravo to je čišćenje tijela kako kaže umjetnica.
“Rodila sam se i živela u Srbiji 29 godina. Vraćala sam se samo da posetim porodicu. Poslednji put sam ovde samostalno izlagala pre 45 godina. Sada, skoro pola veka kasnije, želim da pokažem, naročito novoj generaciji, šta sam radila sve ove godine. Htela bih kroz svoj rad da osete koliko je važno rizikovati, kao i koliko je važno sagledati širu sliku i imati velike snove bez obzira na sve.”  rekla je u jednom dijelu izlaganja.
Performans je riječ koji se  stalno spominje kada je riječ o Marini Abramović. Jedan od poznatih je neobičan  performans kada se u Muzeju suvreme umjetnosti u Njujorku, Marina šest dana tjedno u periodu od tri mjeseca susretala sa ljudima, sjedila za stolom, za vrijeme  dok su se mijenjali ljudi, više od tisuću njih i gledala ih u oči. Tada je  jedini  na tom dešavanju u ta tri mjeseca Ulaj, njen bivši partner sa kojim je provela 15 godina i stvarala svoju konceptualnu umjetnost i zaplakala,  što je bilo popraćeno ogromnim aplauzom više stotina  nazočnih posjetitelja. Na otvaranju izložbe “Čistač” nazočio je i Jerko Denegri, Splićanin koji je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu na grupi za Istoriju umetnosti. Bio je kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu od 1965 – 1991 i redoviti profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 1991 – 2007.  na grupi za  istoriju umetnosti. Napisao je mnoge knjige, eseje, kritike, o modernoj suvremenoj i aktuelnoj umjetnosti. Autor je mnogih izložbi. Najpoznatiji je  teoretičar,  povjesničar i kritičar konceptualne umjetnosti na ovim prostorima i kao takav je dao svoj doprinos na otvaranju izložbe. Denegri je saradnik na beogradskoj fazi izložbe. On je napisao prvi telst o Marini i priredio joj 1975 god retrospektivnu izložbu,  tada prije nego je Marina krenila u druženje sa Ulajem sa kojim je krenula u zajednički rad. Nakon dugo vremena Denegri  je napisao ponovo tekst o Marini, ovaj put za katalog koji se odnosi na beogradski period. Na otvaranju izložbe je rekao: “Rad je ključan u Marininom opusu jer formiranje umjetnika zapravo trasira staze problema koje će on razrađivati cijeli život bez obzira na razne promjene u medijima, u jeziku,  u kontekstu i td. Zapravo beogradski period koji je radio u katalogu “sadrži osim studijskog rada na edukaciji, na akademiji i početke, zapravo je jedan ciklus od tih 5 ritmova koji čine cjelinu gdje Marina razrađuje jedan fundamentalni problem bez obzira koje su razlike u izrazu i sadržaju u tim ritmovima evidentne. Trebalo je proći vremena a u tom trenutku je to bila potpuna novina. Tih 6otih to nije postojalo. Trebalo je naći parametre, aparate za tumačenje njene umjetnosti ne samo za promovisanje, nego šta je tu umjetničko,  od početnog ritma 1o do poslednjeg ritma nula je pristup koju će izvesti  kada nastupe neizvjesne okolnosti koje ona mora dovesti do samog završetka. Jedan mentalni pristup koji je bazičan,  fizičkih akcija  koji fasciniraju. Jedan složen opus koji je moralo da se na jedan način u početku ali ne na kraju nego pri samom kraju  da se istorizuje jedna velelepna izložba i završila prezentaciju u Beogradu di je Marina krenila prije više od 4o godina”. Pored izložbe ‘Čistač’, Marina Abramović će održati predavanje za sve ljubitelje umjetnosti koji su se prijavili da učestvuju u radionicama. Izložba ‘Čistač’  otvorena je 21.09.2019.godine i trajati će sve do 20. 01. 2020. godine, što će mnogi iskoristiti da pogledaju istu i uživaju u neobičnim konceptima ove priznate u svijetu umjetnice.

PREUZETO SA:  www.hrvatskarijec.rs