NIU Hrvatska riječ: Poziv za slanje rukopisa!

Nakladničko vijeće Novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ iz Subotice objavljuje javni poziv za neobjavljene rukopise književnih autora iz Srbije koji stvaraju na standardnom hrvatskom jeziku ili na dijalektalnim govorima Hrvata. O uvrštanju zaprimljenih rukopisa u nakladnički plan Hrvatske riječi za 2021. godinu odlučivat će peteročlano Nakladničko vijeće. Rok za slanje rukopisa je do kraja godine, odnosno 31. prosinca 2020. Rukopise je potrebno poslati u elektroničkom formatu (u programu MS Word) na e-mail: naklada@hrvatskarijec.rs. Primljeni rukopisi se ne vraćaju.