NIU Hrvatska riječ: Poziv za slanje rukopisa!

Nakladničko vijeće Novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ iz Subotice objavljuje javni poziv za književne autore i autorice iz Srbije koji stvaraju na standardnom hrvatskom jeziku ili na dijalektalnim govorima Hrvata da pošalju svoje neobjavljene rukopise radi njihove objave u idućoj, 2020. godini. Rukopise je potrebno poslati u elektroničkom obliku na e-mail: naklada@hrvatskarijec.rs. Rok za slanje rukopisa je do kraja godine, 31. prosinca 2019.!
O uvrštanju rukopisa u nakladnički plan za 2020. godinu odlučuje nakladničko vijeće NIU Hrvatska riječ.