Odnos suda i medija

NOVI SAD – U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Udruženjem novinara Srbije, Misija OSCE-a organizira 13. rujna u Novom Sadu konsultacije na temu “Odnos suda i medija”. Događaj ce se održati u konferencijskoj Sali Ribarskog ostrva, sa početkom u 10 sati . Očekuje se prisustvo dvadesetak sudija sa teritorija Apelacionog suda u Novom Sadu i isto toliko novinara koji će imati priliku da razgovaraju o sledećim temama:

• Javnost rada sudova: komunikacija sa novinarima, izvještavanje medija o radu sudova, novinarske kompetencije u ovoj oblasti, pristup sudskoj praksi
• Granice dozvoljenog komentiranje sudskih postupaka – pravila i prakse u domaćem pravnom sustavu, praksa Europskog suda za ljudska prava
• Govor mržnje i mediji i izazovi sudske prakse u slučajevima u kojima su novinari pojavljuju kao ošteceni

Ovaj događaj predstavlja posljednji od četiri događaja koji su se ove godine održali širom Srbije, s ciljem da se unaprijedi suradnja sudova i medija, razmotre izazovi sa kojima se i jedna i druga profesija suočavaju u svom radu, kao i da se omogući trajna platforma za konstruktivni dijalog o daljnjem razvoju sudske prakse u oblasti slobode izrazavanja i slobode medija. Prethodni događaji su održani su u Beogradu, Kragujevcu i Nišu.