Znanstveni kolokvij o reosnutku Hrvatske drame

LXIX. znanstveni kolokvij na temu »(Ponovni) Osnutak drame na hrvatskom jeziku u Narodnom kazalištu u Subotici« bit će održan u četvrtak, 29. lipnja, u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata, s početkom u 18 sati. Predavačica je Nevena Baštovanović, master profesorica književnosti i jezika. Na inicijativu i u dogovoru sa ZKVH-om Baštovanović je sačinila navedeni elaborat koji će biti predstavljen na kolokviju. Podsjetimo kako ovo nije prva inicijativa budući da je u proteklih desetak godina bilo nekoliko pokušaja obnove, odnosno stvaranja uvjeta za pokretanje Drame na hrvatskom jeziku pri nekom profesionalnom kazalištu, no sve su, zbog administrativnih onemogućavanja, ostale neostvarene. Cilj ovoga elaborata je obrazložiti i ponuditi način kako na institucionalno primjeren, profesionalno sukladan i jedan obuhvatan način, po modelima kako to imaju druge nacionalne zajednice u Vojvodini, osigurati održivo i trajno rješavanje ponovnoga osnutka Drame na hrvatskome jeziku u Narodnom kazalištu u Gradu Subotici.

Projekt: Cronline news

Pokrovitelj: Pokrajinsko tajništvo za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama