Novine s udžbenicima

HNV/SUBOTICA – Iako do početka nove školske godine ima još mjesec i pol dana, roditelji već sada polako pripremaju školski pribor, a mnogi su udžbenike poručili još početkom godine. Kada je u pitanju nastava na hrvatskom jeziku, briga oko udžbenika je itekako olakšana, ne samo po traganju za udžbenicima, nego i financijski.
Od ove godine kada je u pitanju cjelovita nastava na hrvatskom jeziku ima nekoliko novina. Jedna od tih je da se udžbenici koje su učenici dobili početkom školske godine nisu vraćali u školu nego će se vraćati u ured od Hrvatskog nacionalnog vijeća i to u periodu od 19. do 30. kolovoza u terminu od 12 do 18 sati.
Vraćaju se svi dobiveni udžbenici, među koje ne pripadaju udžbenici za engleski, njemački i srpski jezik. Također ti udžbenici neće niti biti dobiveni, nego ih roditelji kao i do sada trebaju poručiti.
Prilikom vraćanja udžbenika roditelji će preuzeti novi komplet, potpisati revers za dobivene udžbenike, te uplatiti donaciju od 1000 dinara.
Ako uzmete u obzir da se cijena kompleta za osnovnu školu kreće od 6.000 dinara, a za više razrede sve do 17.000 dinara, onda je ovo velika pomoć roditeljima. Za obitelji koje imaju troje i više djece u nastavi na hrvatskom jeziku za treće i svako naredno dijete donacija se ne plaća.
Po riječima članice Odbora za obrazovanje Nataše Stipančević ako roditelji ne mogu doći u naznačenom roku, trebaju se javiti u ured HNV radi dogovora oko zasebnog termina. Također, ako neko od roditelja nije u mogućnosti platiti donaciju može poslati zamolbu za oslobađanje plaćanja, koja će biti razmatrana na prvoj narednoj sjednici Odbora za obrazovanje.
Još jedna novina je da će svečani prijem svih prvašića u nastavi na hrvatskom jeziku biti 2. rujna u organizaciji HNV-a, a tada će prvaši dobiti udžbenike i poklon bon, a roditelji trebaju uplatiti donaciju i potpisati revers.
Cjelovita nastava na hrvatskom jeziku prisutna je i u OŠ 22. oktobar u Monoštoru, a kako roditelji i učenici ne bi morali putovati, za njih će udžbenici (za 1. i 3. razred) biti dostavljeni u školu, kao i reversi i bonovi za prvaše.
Kada je u pitanju srednja škola, udžbenike mogu podignuti i sami učenici od 1. rujna, te će također morati potpisati revers. Oni ne plaćaju donaciju.
Svi udžbenici će se na kraju školske godine, odnosno početkom naredne ponovno vraćati, te se podrazumijeva da se udžbenici čuvaju i uredni vraćaju.
Adresa na koju trebate donijeti i preuzeti nove udžbenike je (Hrvatsko nacionalno vijeće) Preradovićeva 13. Subotica, 024/ 554-623.