Poziv za književne rukopise

Nakladničko vijeće NIU Hrvatska riječ objavilo je javni poziv za neobjavljene rukopise književnih autora iz Srbije koji stvaraju na standardnom hrvatskom jeziku ili dijalektalnim govorima Hrvata. O uvrštenju rukopisa u nakladnički plan Hrvatske riječi za iduću, 2022. godinu odlučivat će peteročlano Nakladničko vijeće. Rok za slanje rukopisa je do danas (petak, 31. prosinca 2021. godine). Rukopise je potrebno poslati u elektroničkom formatu (MS Word) na e-mail: naklada@hrvatskarijec.rs. Poslani rukopisi se ne vraćaju. Recenzije, predgovori i pogovori se ne zahtijevaju. NIU Hrvatska riječ snosi troškove tiskanja odabranih rukopisa, a s autorima sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.