U znaku obljetnica

Siniša Bartulov, Zvonimir Pelajić, Sandra Čelić, Marija Klinovski, Marija Sotinac, Marijana Džanić, Josip Klinovski, Zoran Adamović, Marija Kovačev, Antun Bartulov, Dalibor Danilovac i Marica Andrić. Ovo su imena Plavanaca koji su 17.siječnja 2008. godine ispisali prve stranice povijesti hrvatske udruge Matoš. Prvi predsjednik bio je Siniša Bartulov.Cilj udruge bio je djelovanje u području kulture radi očuvanja, njegovanja i širenja duhovnih dobara hrvatske nacionalne zajednice u Plavni. Odmah po utemeljenju udruge osnivači Matoša odlučili su organizirati Dane A. G. Matoša i dr. Josipa Andrića, hrvatskih velikana koji su svojim podrijetlom i svojim radom bili vezani za Plavnu. Ove jubilarne godine u kojoj se obilježava 10.obljetnica od osnutka udruge organizirani su i jubilarni X. Dani A. G. Matoša i dr. Josipa Andrića (9. i 10. lipnja). »Po osnutku Matoša formirano je više sekcija.Istraživačka, pjevačka, folklorna, tamburaška, dramska.Nabavljeni su instrumenti, kupljena oprema za knjižnicu i čitaonicu. Svake godine udruga je sredstvima dobivenim od Veleposlanstva Republike Hrvatske i pokrajinskih tajništava nabavljala potrebnu opremu i održavala manifestacije. Sve ove godine veliku potporu nam je pružao Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata.Nastupali smo diljem Vojvodine, a gostovali smo i u Hrvatskoj.Sada nas ima sve manje.Neki članovi su se odselili, neki preminuli, tako da udruga trenutačno ima 53 odrasla člana i 20 djece.Od sekcija trenutačno su aktivne dječja folklorna skupina, povijesno-istraživački odjel i literarno-dramska sekcija. Najznačajnija naša manifestacija su Dani A. G. Matoša i dr. Josipa Andrića. U prvih pet godina manifestacija je bila trodnevna i obuhvaćala je veliki broj segmenata kulture. Zbog financijske situacije posljednjih pet godina traje dva dana«, kazala je u svom obraćanju na svečanoj akademiji Marica Andrić, predsjednica HKUPD-a Matoš i dodala kako im je cilj ne posustati, već osigurati opstojnost hrvatske zajednice u Plavni kroz očuvanje tradicije i suvremenog stvaralaštva. U povodu obilježavanja 10.obljetnice Matoša ZKVH i HKUPD Matoš tiskali su knjigu Kronike zavičajnih refleksija Zvonimira Pelajića. Prva je to knjiga u Biblioteci Baštinski zapisi.Tekstove za knjigu izabrala je i priredila Katarina Čeliković. U knjizi su odabrani tekstovi iz zbornika radova sa znanstveno-stručnih skupova u Osijeku, Somboru, Subotici, tekstovi iz Godišnjaka za znanstvena istraživanja ZKVH-a, časopisa za književnost i umjetnost Nova riječ i tjednika Hrvatska riječ. Tekstovi su grupirani u nekoliko cijelina – Sadržajne sastavnice kulturnog prostora bačkih Hrvata, Crtice o umjetničkim praksama, Foto kronike male zavičajne povijesti i Zapisi o knjigama suzavičajnika.
»Ova knjiga je tiskana u povodu 10.obljetnice, kako Društva u Plavni tako i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, također i u povodu 10. obljetnice jedne od najznačajnijih manifestacija u Podunavlju – Dana A. G. Matoša i dr. Josipa Andrića. Izbor tekstova na 250 stranica je reprezentativan, a to je samo dio onoga čime je Zvonimir Pelajić bio osupnut od ljepote. Govorio je o malim povijestima Plavne, Vajske, Bođana, Bača, pa čak i bunjevačkih Hrvata. Ono što je on zapisao bilo je čitano i govoreno na mnogim znanstvenim skupovima u Osijeku, Somboru, Subotici, objavljeno u mnogim zbornicima, a ono što je najviše i najčešće objavljivao bilo je u Hrvatskoj riječi. Sve to objavili smo sada u jednoj knjizi. Znam, sve vas ima manje, ali nemojte posustati. Teško je i početi i ustrajati, ali nemojte posustati. Tko će čuvati ove naše male povijesti o kojima je vaš Zvonimir pisao ako ne vi?«, kazala je Katarina Čeliković.
O Zvonimiru Pelajiću kao suradniku Hrvatske riječi i prijatelju govorio je Mirko Kopunović, koji se podsjetio prvog susreta sa Zvonimirom i prvog susreta s Plavnom.
»Taj prvi susret bio je zapravo susret ljudi koji se već dugo poznaju. On je razmišljao kako prezentirati vašu kulturu, običaje, vas. Prikazati vaša djela.Živ je Zvonimir Pelajić zato što je tiskana ova knjiga u kojoj su njegovi izabrani tekstovi.Ova knjiga svjedodžba je vašega i njegovog života.Zvonimir je bio širok, nenametljiv, pravi čovjek«, kazao je Kopunović.
Plavna je bila uključena u program 2. Dana Antuna Gustava Matoša (od 10. do 14. lipnja), kojim je obilježeno 145 godina od Matoševa rođenja, pa je na svečanoj akademiji predstavljena i knjiga o Matošu u nakladi Društva hrvatskih književnika, Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski.
»Antun Gustav Matoš jedan je od najvećih hrvatskih književnika svih vremena. Kada se prave rang liste, uvijek se kaže Krleža, Ujević, Matoš. Knjiga o Matošu međunarodni je Zbornik radova o Antunu Gustavu Matošu.U Tovarniku ćemo predstaviti i knjigu Malo pa ništa. Svi znamo Matoša kao pjesnika iako Matoš za života nije objavio ni jednu zbriku pjesama. On je ponajviše pisao priče, feljtone, publicističke radove, a za života nikada nije objavio nijednu zbirku pjesama.Napisao je Matoš i jednu dramu koja se zove Malo pa ništa. U suradnji sa ZKVH-om i DHK-om, a uz potporu Ministarstva kulture RH objavljuje tu jednu Matoševu dramu, a knjiga će biti predstavljena u Tovarniku i Zagrebu«, kazao je Mirko Ćurić, predsjednik DHK-a Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski.
U programu svečane akademije sudjelovali su članovi dječje folklorne skupine Matoša, Martina Čeliković iz Subotice i Klapa Jelačić HKPD-a Jelačić iz Petrovaradina.Priređena je i revija šokačke nošnje iz Plavne koju je osmislila Kata Pelajić.