Izrada digitalnih nastavnih materijala na jezicima nacionalnih manjina

U prostorijama Slovačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji održan je, 9. studenog, sastanak na temu „Izrada digitalnih nastavnih materijala na jezicima nacionalnih manjina“. U ime Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji sastanku je prisustvovala članica Izvršnog odbora HNV-a zadužena za obrazovanje Margareta Uršal.
Ravnatelj OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ iz Gložana Miloš Krstovski predstavio je koncepciju materijala koji su do sada napravljeni za predmet Svijet oko nas 2. razreda osnovne škole te za predmet Priroda i društvo 3. razreda osnovne škole, a koncipirani su kao programirano učenje u kojem nakon teorijskog dijela slijedi provjera naučenog – točan odgovor dopušta učeniku napredovanje na sljedeću nastavnu cjelinu dok ga netočan vraća na prethodnu kako bi utvrdio gradivo i dao valjan odgovor. Spomenuti materijali napravljeni su za nastavu koja se izvodi na slovačkom jeziku, ali se metodologija može primijeniti i na jezicima drugih nacionalnih manjina.
„Ova vrlo interesantna koncepcija digitalnog materijala pogodna je za sate utvrđivanja naučenog ili za samostalno učenje. Radovalo bi me, a sigurna sam i kolege kada bismo uspjeli prevesti ove materijale i na hrvatski jezik.“ izjavila je Uršal.