Javni poziv za eksperte

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog uputilo je Javni poziv neovisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Savjetodavnom komitetu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Europe. Javni poziv je otvoren od 31. srpnja do 15. kolovoza 2023. godine.

Kandidati moraju biti priznati stručnjaci u oblasti zaštite nacionalnih manjina i moraju raditi u ličnom svojstvu, biti samostalni i neovisni u radu i biti u mogućnosti ostvariti svoje dužnosti u Savjetodavnom komitetu na efikasan način. Osim pomenutih kvalifikacija, kandidati moraju imati državljanstvo Republike Srbije, a potrebno je i da dobro poznaju najmanje jedan zvanični jezik Saveta Evrope (engleski ili francuski), dok je poželjno poznavanje i drugog zvaničnog jezika Saveta Evrope.

Prijave s potrebnim prilozima dostavljaju se isključivo elektroničkim putem na adresu: nacionalnemanjine@minljmpdd.gov.rs, s napomenom: »Prijava za članstvo u Savjetodavnom komitetu Okvirne konvencije«.

Tekst javnog poziva, sve potrebne informacije za prijavu, kao i Model biografije za imenovanje članova Savetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina možete preuzeti na sljedećem linku: https://www.minljmpdd.gov.rs/konkursi-javni-pozivi-81.php.