Javni poziv za priznanja HNV-a

Hrvatsko nacionalno vijeće objavilo je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji za 2021. godinu. Poziv se upućuje za dodjelu sljedećih priznanja: priznanje Ban Josip Jelačić za društveni rad u hrvatskoj zajednici; priznanje Dr. Josip Andrić za doprinos hrvatskoj kulturi i priznanje Pajo Kujundžić za doprinos obrazovanju na hrvatskom jeziku.
Uz obrazloženi prijedlog za dodjelu priznanja na hrvatskome jeziku u pisanom obliku, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz prijedloga, te kratak životopis predloženoga kandidata. Podnositelji prijedloga mogu biti sve pravne i fizičke osobe.
Prijedlozi se dostavljaju putem preporučene poštanske pošiljke ili osobno u zatvorenoj kuverti na adresu: Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, Preradovićeva br. 13, 24000 Subotica, s naznakom »Za javni poziv za dodjelu priznanja«.
Rok za dostavljanje prijedloga je najkasnije do 19. studenoga 2021. godine.
Podnesene prijedloge razmotrit će Povjerenstvo za dodjelu priznanja HNV-a i svoje prijedloge za dodjelu priznanja dostaviti Vijeću koje donosi odluku o priznanjima.
Imena dobitnika priznanja biti će objavljena u listu Hrvatska riječ, na internetskim stranicama Vijeća i ZKVH-a, te drugim sredstvima javnoga priopćavanja.
Priznanja će biti svečano uručena 15. prosinca 2021. godine na obilježavanju praznika hrvatske zajednice u Srbiji.