Vizin i Repić na Kolarcu

Orguljaš Kornelije Vizin i pijanistica Maja Repić održali su u nedelju, 31. listopada, matine koncert u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu, u okviru ciklusa Beogradske promenade.
Vizinov koncertni repertoar čine skladbe orguljaške literature od srednjeg vijeka, baroka, klasicizma, romantizma, a težište njegovog užeg interesa su djela francuske romantike i moderne. Na čuvenom Kolarcu predstavio se djelima Demaresta, Debussyja, Commettea, Scotta, Ebena i Dupréa.