Tavankutski učenici istražili sakralnu povijesnu baštinu svoga kraja

Projekt, koji su realizirali učenici Osnovne škole, predstavljen je u okviru tribine na temu, održane u prostorijama HKPD-a u Tavankutu. Na tribini je bilo riječi o duhovnoj i kulturno-povijesnoj baštini tavankutskoga kraja, kada su u pitanju križevi krajputaši, koje je još ranije istražilo četvero učenika hrvatskih odjela ove škole.

Istraživanje je provedeno za potrebe sudjelovanja na Ekološkom kvizu 2011. godine, kada su učenici fotografirali i prikupili podatke o križevima na području Tavankuta, te na taj način ukazali na tradicionalne vrijednosti svoga zavičaja, te na potrebu njihova bilježenja, istraživanja i obnavljanja. Na tribini je prikazana PowerPoint prezentacija projekta, u kojoj je predstavljeno ukupno četrnaest križeva. Međutim, budući da ovim projektom nisu bili obuhvaćeni svi postojeći križevi, mladi istraživači su imali prostora za daljnji rad na ovu temu, ističe njihov mentor, nastavnik matematike u OŠ, Zoran Đereg. Tijekom istraživačkog rada, učenici su došli do saznanja da je velik broj tavankutskih križeva podignut u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća, u atarima crnice gdje su živjele imućnije obitelji.

U projektu su sudjelovali Natalija i Martina Stantić, Hrvoje Benčik i Tanja Gurinović, koji su izradili i mapu svih postojećih križeva, te su tako predviđene i smjernice za nastavak ovoga istraživačkog rada, koje se, među ostalim, odnose na prikupljanje podataka o preostalim križevima, te na njihovu trajnu zabilježbu putem tiskane publikacije, naveo je Zoran Đereg.

U planu je također pokušati, kroz projektne aktivnosti, obnoviti neke od oštećenih križeva na području Tavankuta, što je isto tako i cilj projekta , koji se provodi u okviru Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Naime, pretplatom na knjigu-molitvenik Tomislava Žigmanova, svaki pretplatnik pomoći će obnovu Kopilovićeva križa na Somborskoj cesti i raspela u Bajmoku.