Hrvatska čitaonica, Subotica

Hrvatska čitaonica je kulturna udruga bačkih Hrvata osnovana u Subotici 12. veljače 2002. Godine, utemeljena radi prikupljanja, čuvanja, praćenja i proučavanja knjiga, časopisa, novina, arhivske, filmske i druge dokumentacije i građe iz narodne i duhovne povijesti te suvremenih zbivanja u području književnosti i umjetnosti Hrvata u Vojvodin,i kao i promicanja i objavljivanja narodno-kulturne i crkveno-duhovne baštine Hrvata u Republici Srbiji. Bavi se organiziranjem znanstvenih skupova, književnih večeri i javnih tribina, obilježavanjem obljetnica važnih osoba iz kulture te uspješno surađuje s drugim ustanovama u Vojvodini. Posebnu misiju Hrvatska čitaonica vidi u radu s djecom od najranije dobi.

Sjedište udruge je u Subotici, na adresi Ulica Bele Gabrića 21, u spomen kući Bele Gabrića. Udruga ima sljedeće sekcije: dramsku sekciju „Mala scena“, literarnu i recitatorsku, te znanstveno-istraživačku sekciju koja se bavi književnošću i jezikom.

Hrvatska čitaonica organizira tri manifestacije od pokrajinskog značaja: „Dani Balinta Vujkova – dani hrvatske knjige i riječi, Pokrajinski susret pučkih pjesnika „Lira naiva“ i Pokrajinsku smotra recitatora na hrvatskom jeziku.

Manifestacije općinskog značaja: „Književno prelo“ i Etno kamp za djecu. Hrvatska čitaonica se bavi i nakladništvom. Izdaje knjige (poglavito knjige za djecu), zbornike, zvučna izdanja, snima dokumentarne i animirane filmove.

Osnivanje udruge potaknula je prof. Katarina Čeliković, koja je bila predsjednica u dva mandata (2002.-2009.). Hrvatsku čitaonicu predstavlja i zastupa prof. Bernadica Ivanković, a zamjenica je prof. Katarina Čeliković.

Nagrade

Nagrada Ivan Antunović (2007. godine)

Antušova nagrada je nagrada koja se dodjeljiva osobama "koje na razne načine koji na različite načine šire kulturu i ljepotu hrvatskog naroda – bunjevačkog roda. ".

Nagrade je dodijelio predsjedatelj Katoličkoga instituta za kulturu, povijest i duhovnost «Ivan Antunović» dr. Andrija Kopilović.

Dodjeljiva se jednom godišnje, u okviru manifestacije Dužijance. Obično to bude u sklopu književne večeri, u nekoj od hrvatskih ustanova ili organizacija, kao što je HKC "Bunjevačko kolo".

Dodjeljiva ju Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost "Ivan Antunović". Sukladno tome, dodjelom upravlja uži krug vjerskog osoblja, profilirajući nagrađenički krug.

Vezana je isključivo za Hrvate u subotičkoj općini.

Nekad je to bila jedina nagrada uopće u zajednici Hrvata u Vojvodini, a dugo vremena je bila jedinom. Vremenom su došle druge nagrade, kao što je nagrada Emerik Pavić.

Festival hrvatskog amaterskog teatra (2010. godine)

Festival hrvatskog amaterskog teatra je kazališni festival koji se održava u Mirgešu, autonomna pokrajina Vojvodina, Srbija.

Organizira ga hrvatska udruga iz Mirgeša od 1996..

Festival hrvatskog amaterskog teatra je natjecateljske naravi. Izvode se kazališna djela hrvatskih autora, no to nije strogi uvjet. Po vrsti djela, prevladavaju komedije.