Divani iz Sonte

Ruža Silađev

Spretno zahvaćajući u riznicu narodnog života, njegove baštinske, povijesne zalihe autorica je u ovom djelu obradila važnije pučke običaje, blagdanska i obiteljska okupljanja, a također se odvažila ispisati više anegdotskih, proznih, fragmenata u kojima oslikava suvremeni život svojih sunarodnjaka – određujući na taj način bitne sastojke identiteta Šokaca. Ukrižujući postupak prisjećanja i subjektivno-stilske fokusacije pokazala nam je kako se u oba pristupa podjednako dobro snalazi, nudeći čitatelju nezamjenjive sastojke poetike šokačkohrvatskog leksika. Njezin nam hod unazad otkriva dirljivost prisjećanja na minulo i minule, učvršćuje u nama uvjerenje kako se svaka strategija zaborava može preokrenuti, kada postoji valjan poticaj, u strategiju prisjećanja i promišljenoga bilježenja – svejedno jesmo li na nju bili prisiljavani, učeno i lukavo navođeni, ili smo joj naprosto podlijegali izloženi sveprisutnoj moći entropije. U obvezi smo sačuvati i snagu nedobrušenosti pisma kojega u ime puka potpisuje sakupljač ili obrađivač, svejedno je li bunjevačko ili šokačko.

Bio – bibliografija

Ruža SilađevRuža Silađev (1949.) je hrvatska književnica iz Vojvodine iz Sonte. Suradnica je novina “Zvonik” Piše kratku prozu i pjesme, uglavnom objavljene u “Zvoniku”. U svom radu se bavila Šokcima, šokačkom obitelji i šokačkim običajima. Njenu djelo: “Divani iz Sonte” spada u djela sakupljene hrvatske narodne baštine. Kako je istaknuto na predstavljanju te knjige u Sonti, “o povijesnom značaju knjige za podunavske Hrvate-Šokce, za koje je ovaj naslov prekretnica, jer je prva uopće objavljena na ikavici Šokaca s ove strane Dunava”. Drugu knjigu “Šokica pripovida”, autorica je objavila u prosincu 2011.godine. Drugo djelo je svojevrsni nastavak prve knjige uz dodatak izvornih sonćanskih bajki, proširenog rječnika i liste sonćanskih nadimaka sa prezimenima. Djela kratke proze su joj objavljena u Hrvatskoj riječi, Zvoniku, Ćupriji na Jasenici, Klasju naših ravni, Glasu ravnice, Subotičkoj Danici, Šokadiji i Šokcima u šokačkoj riči 2007.godine., Isteru, Glasu komune i Hrcku. Pjesme je objavila u Zbornicima pjesničkih susreta u Rešetarima 2009., 2010. i 2011.godine, i Zbornicima Lire naive od 2007.godine na dalje.

Zagovornicom je starog sačuvanog govora šokačkih Hrvata. Djela je napisala starohrvatskim akutom. Članica je literarne sekcije KPZH Šokadija iz Sonte.

Djela: Divani iz Sonte (kratka proza) – 2007. godine, Šokica pripovida (kratka proza) – 2011. godine.